Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Nowe prawo "śmieciowe". Ważne informacje dot. obierania odpadów i odpłatności za wywóz nieczystości

Treść artykułu

 

 

 
Informujemy, że od 1 lipca 2013 do czasu zakończenia procedury przetargowej , odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości przez firmy, które świadczą  te usługi  obecnie.
Od 1 lipca br. odbiór odpadów będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.  Zgodnie z zapisami ustawowymi , koszty świadczonych usług będzie pokrywała Gmina.
 
 
Pamiętaj o „opłacie śmieciowej”
Przypominamy, że od 1 lipca br.  należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej  ze złożonej deklaracji .
Opłata może być wnoszona na konto Urzędu Miasta nr 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub w kasie Urzędu Miasta ul. Robotnicza 12.
Zgodnie przepisami prawa nie będą wydawane decyzje określające wymiar opłaty „śmieciowej”. Podstawą do jej uiszczania jest złożona wcześniej deklaracja.
 

 

Nie zapomnij udostępnić: