Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Ważne! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-numer konta

Treść artykułu

 

  Informujemy, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji należy wnosić w terminie do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata (np. do 10 lipca za miesiąc lipiec).

 
Przedmiotową opłatę można wnosić na konto Urzędu Miasta: w
Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr 87 2030 0045 1110 0000 0269 2520 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w Kasie Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30).

 

 

Nie zapomnij udostępnić: