Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 czerwca, 2013 Tytuł artykułu

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacja o pojemnikach na śmieci

Treść artykułu

 

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie znowelizowanych przepisów dot. gospodarki odpadami komunalnymi przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację do Urzędu Miasta Brzegu powinien wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów. Pojemniki te powinny być dopasowane do zdeklarowanej formy zbierania odpadów (tj. segregacja lub jej brak) a ich wielkość dopasowana do ilości mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości, przy uwzględnieniu minimalnych częstotliwości odbioru odpadów.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, przy wyborze pojemników należy uwzględniać poniższe dane: 

 

 

 

  Gosp.
mikro.

  Gosp.
małe
  Gosp.
średnie
  Gosp.
duże
  Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa bez
zadeklarowanego selektywnego zbierania
      litrów/tydzień
  Odpady zmieszane   110 180 240 240
  Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa przy
zadeklarowanym selektywnym zbieraniu
      litrów/tydzień
  Odpady zmieszane   80 110   140 140
  Szkło   4 7 8 9
  Bioodpady   35 55 65 70
  Zabudowa wielorodzinna bez zadeklarowanego
selektywnego zbierania
      litrów/tydzień
  Odpady zmieszane   110   180 210 220
  Zabudowa wielorodzinna przy zadeklarowanym
selektywnym zbieraniu
      litrów/tydzień
  Odpady zmieszane   100 140 180 190
  Szkło   2 3 4 5
  Bioodpady   10 15 20 22

  oraz minimalną częstotliwość opróżniania pojemników, tj:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA:
-odpady niesegregowane – raz na tydzień,
-przy segregacji: odpady biodegradowalne i pozostałe zmieszane – 1 raz na tydzień
-szkło – 1 raz na kwartał

ZABUDOWA WIELORODZINNA:
-odpady niesegregowane – raz na tydzień,
-przy segregacji: odpady biodegradowalne i pozostałe zmieszane – 1 raz na tydzień
-szkło – 1 raz na miesiąc.

Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

 

 

Nie zapomnij udostępnić: