Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 maja, 2013 Tytuł artykułu

Nowe prawo „śmieciowe”. Kłopoty z pojemnikami i deklaracjami

Treść artykułu

 

Rozmowa z Wojciechem Huczyńskim, burmistrzem Brzegu o problemach związanych ze składaniem przez mieszkańców deklaracji za śmieci oraz nowymi przepisami o gospodarowaniu odpadami.
 
Trwa akcja informacyjna Urzędu Miasta o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, nadal niektórzy mieszkańcy mają wątpliwości, kto ma składać deklaracje o odpadach do Urzędu Miasta.
– Dlatego deklaracje powinny składać te osoby, które do dziś dnia zajmowały się zbieraniem opłat za odpady, podpisywały umowy na wywóz śmieci, itp. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie mówi o tym wyraźnie od 1996 roku. Jest to właściciel nieruchomości, który ma – według tej ustawy – również i inne obowiązki. Artykuł 2 ustawy, który zresztą nie uległ zmianie przez kilkanaście lat, czyli od chwili obowiązywania tego aktu prawnego, precyzuje, kogo należy uważać za właściciela nieruchomości.
 
Wyjaśnimy zatem po raz kolejny: informację o ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym, również i o tym, czy chcemy segregować odpady, przekazujemy do swoich dotychczasowych zarządców. Czy tak należy to rozumieć?
Dokładnie. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Oni również będą pobierali opłaty, a następnie przekazywali je do urzędu miasta.
 
Wspomniał Pan jednak o obowiązkach spoczywających na zarządcach…
… ponieważ te obowiązki są opisane w ustawie i regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Ten, kto składa deklarację określa siebie jako właściciela nieruchomości. Ma obowiązek zapewnić komplet pojemników na odpady i do nich wrzucać odpady tak, jak zadeklarował: segregowane lub niesegregowane. Dlatego też, jeżeli właściciele mieszkając w klatce schodowej złożą deklaracje do Urzędu Miasta, każdy samodzielnie, to każdy z nich samodzielnie będzie musiał zapewnić komplet pojemników, do których będzie wrzucał odpady. Musi określić też miejsce ich postawienia. Chyba, że przez cały tydzień, do czasu wywozu, będzie chciał trzymać komplet pojemników w mieszkaniu. Ale to jest przecież absurd.
 
Czyli deklaracje za mieszkańców, mieszkających w danej klatce schodowej, powinien składać zarządca nieruchomości?
– Tak. Zarządca nieruchomości ma złożyć jedną deklarację za całą nieruchomość i zapewnić pojemniki na odpady oraz miejsce, w którym zostaną ustawione. Wówczas będzie jeden komplet pojemników, a nie tyle kompletów, ile jest mieszkań.
 
W takim razie, kto ma pilnować, aby mieszkańcy wrzucali śmieci do odpowiednich pojemników, zgodnie z deklaracjami.
– My sami. Wszyscy mieszkańcy Brzegu.
 
Przecież to jest odpowiedzialność zbiorowa.
– Jednak taka odpowiedzialność jest wszędzie. A kto odpowiada za czystość na klatce schodowej? Wszyscy jej mieszkańcy. A kto odpowiada za podrapane ściany na klatce schodowej, namalowane graffiti na nowej elewacji budynku, czy za wyłamane nowo posadzone drzewa? Ostatnio wandale zniszczyli nowo wyremontowaną toaletę przy ul. Kusocińskiego. I kto za to zapłaci? My wszyscy, mieszkańcy miasta.
 
Pojemniki ma zapewnić właściciel nieruchomości?
– Tak, ale chcemy np. by firma wywożąca odpady umożliwiła dzierżawę tych pojemników dla właścicieli nieruchomości. Niektórzy właściciele mają bowiem swoje pojemniki i oni nie potrzebują innych. Z drugiej strony osoby nie posiadające takich pojemników, mogą sami się w nie zaopatrzyć lub też dzierżawić od firmy, która wygra przetarg na wywóz odpadów.
 
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Dragan, UM w Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: