Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 maja, 2013 Tytuł artykułu

AKCJA ODKOMARZANIA – 16 – 20 MAJA 2013 R.

Treść artykułu

  OGŁOSZENIE

    Informuję mieszkańców Brzegu, że w dniach  od 16 do 20 maja 2013 roku przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania.

    Zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko komarom będzie przeprowadzony na terenach:

a) parków miejskich wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,
b) miejskich placów,
c) cmentarzy przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia,
d) kąpieliska miejskiego przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m,
e) zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli, Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej.
f) pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej.

Zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko larwom komarów będzie dotyczył tylko lustra wody i przeprowadzony zostanie na:

a) zbiornikach wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku B. Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,
b) zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.

    Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

    Odkomarzanie będzie wykonane przez Zakład Zwalczania Szkodników Pestokil z Brzegu. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (opady), odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Z-ca Burmistrza  
Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: