Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 stycznia, 2013 Tytuł artykułu

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów

Treść artykułu

 

 

 
Zarządzenie 1565/2013
Burmistrza Brzegu
z dnia 23.01.2013 r.
 
 
 
w sprawie:       wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów.
 
 
Na podstawie pkt 6) ust. 1 dział IX Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXXIV/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  23 listopada 2012 roku)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Po uwzględnieniu wniosków Komisji Konkursowej dokonać wyboru ofert złożonych przez stowarzyszenia i organizacje prowadzące działalność kulturalną i udzielić dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów :
 

Lp.

Przeznaczenie

2013

1.

Polskie Stowarzyszenie CARROMV Brzeski Festiwal Gier Planszowych oraz  IV Otwartych Mistrzostw Polski w Carrom (indyjski bilard) oraz Mistrzostwa Polski w Pentago

7.500,00

2.

Towarzystwo im. F.Liszta Wieczory Lisztowskie
 

7.000,00

3.

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Popularyzacja kultury Francuskiej

1.500,00

4.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Organizacja przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej indywidualnej i zespołowej dzieci i młodzieży w Brzegu (teatrzyki, zespoły wokalne, instrumentalne, recytacja itp.)

2.000,00

5.

Brzeskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Spektakl To Tu To Tam

2.000,00

6.

Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej   Festiwal Piosenki Angielskiej

7.500,00

7.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM V Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych JESTEŚMY TU

4.500,00

8.

Fundacja ROZWÓJ  3Art Festiwal

7.000,00

9.

Stowarzyszenie EDUKIDS Przegląd Teatrów Anglojęzycznych

2.500,00

10.

Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów SYFON, czyli Roczniki 90 przejmują wachtę

1.500,00

11.

Fundacja ART 4MAT Międzynarodowe Warsztaty Taneczne Brzeg 2013

2.000,00

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru ofert do realizacji zadań publicznych oraz przyczyny odrzucenia oferty zawiera protokół Komisji Konkursowej.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Beacie Zatoń – Kowalczyk – Kierownikowi Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
  Burmistrz Brzegu
(-) Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: