Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 grudnia, 2012 Tytuł artykułu

Narciarski Bieg Sylwestrowy w Brzegu. Organizatorzy zapraszją

Treść artykułu

 

 

 
REGULAMIN
SYLWESTROWEGO BIEGU NARCIARSKIEGO
 
CEL: Popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa biegowego jako formy aktywności ruchowej,
Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie tradycji karnawałowych
 
ORGANIZATORZY:                   
Klub Turystyki Aktywnej PTTK   „ ACTIVE ” Brzeg ul. Rynek 4
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Brzegu
Starostwo Powiatowe w Brzegu
 
TERMIN I MIEJSCE: 29 grudnia 2012 roku – sobota, start godz. 12.00  Stadion Miejski
 
UCZESTNICTWO: dorośli od lat 18 oraz dzieci i młodzież posiadający pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 
ZGŁOSZENIA :
mailem (rytmus@wp.pl) do 28.12.2012  albo w dniu startu w godzinach 10.00-11.30 w Biurze Zawodów  na Stadionie Miejskim ul. Sportowa 1.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania.
 
KLASYFIKACJA :
Kategoria Dzieci do lat 9                                                       –                          500 m
Kategoria Młodzież do lat 13       –                          1000 m
Kategoria Młodzież do lat 17       –                          1500 m
Kategoria OPEN- Kobiety                                                    –                          3000 m
Kategoria OPEN- Mężczyźni                                            –                          5000 m
DODATKOWA KLASYFIKACJA : Za najciekawsze przebranie narciarza
 
NAGRODY :
Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal,
Zwycięzcy otrzymują puchary /za miejsca I – III /  i dyplomy/za miejsca I – VI / 
Najciekawiej przebrani narciarze otrzymają nagrody rzeczowe-niespodzianki.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Organizator zapewnia: posiłek po biegu, szatnie na terenie Stadionu oraz opiekę medyczną.
W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.
 
Uwaga: Zgłoszenie się do Biegu Sylwestrowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, użycie wizerunku zawodnika przez organizatora wyłącznie w działaniach związanych z promocją zawodów oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
Każdy zawodnik bierze udział na własną odpowiedzialność.

 

Nie zapomnij udostępnić: