- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Brzeski park centralny pięknieje. Są w nim nowe drzewa

 

 

 
O lipy, wierzby i jabłonie wzbogacił się drzewostan w brzeskim parku centralnym (rejon I liceum ogólnokształcącego). Nasadzenia wykonywała firma na zlecenie prywatnego przedsiębiorcy, który jest inwestorem na terenie po dawnej mleczarni. Jest to związane z wycinką drzew w tym rejonie i koniecznością dokonania nowych nasadzeń w zamian za usunięte drzewa. Ponieważ park leży na terenie miasta, prace nadzorowali pracownicy Urzędu Miasta w Brzegu.
 
W czasie tygodniowych prac posadzono w sumie 183 drzewa (w tym m.in. lipy, wierzby czy jabłonie) oraz 9 krzewów. Nowe drzewa można zobaczyć wzdłuż głównej i bocznych alei parku centralnego.