Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 listopada, 2012 Tytuł artykułu

Minister i samorządowiec, który pomógł miastu. Stanisław Gawłowski – Honorowym Obywatelem Brzegu!

Treść artykułu

 

W czasie, kiedy Brzegu i okolicach trwały prace budowlane związane z unijnym Projektem: rozbudowa oczyszczalni, modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji w pięciu gminach okalających miasto, brzeskie przedsięwzięcie miało sprzymierzeńca aż na samym szczycie szczebli odpowiadających za zatwierdzanie działań, z których następnie mięliśmy być rozliczani przed Komisją Europejską. W latach 2007 – 2011 na stanowisku Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego odpowiedzialnym za realizację Funduszu Spójności w Sektorze Środowiska zasiadał brzeżanin Stanisław Gawłowski – osoba niezwykle przychylna dla realizowanej u nas największej inwestycji ostatnich lat. W uznaniu zasług dla brzeskiej społeczności Rada Miejska przyznała mu tytuł „Honorowego Obywatela Brzegu”.

 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska dr Stanisław Gawłowski odebrał go w minioną środę (28 listopada) na uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Specjalnie z tej okazji w najbardziej reprezentacyjnym miejscu w mieście, Sali Stropowej ratusza, spotkały się wszystkie ważne osobistości, które uczestniczyły w projekcie „Oczyszczalnie ścieków w Brzegu”, prowadzonym przez spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Sesja bowiem była również okazją do podsumowania tego ogromnego przedsięwzięcia.
– Na każdym kroku widać, jak Brzeg się pięknie rozwija – mówił wzruszony Stanisław Gawłowski tuż po wręczeniu mu tytułu Honorowego Obywatela Brzegu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Grochowskiego i Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego. – Myślę tutaj o wielu inwestycjach, jakie mają i miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Nie tylko tych w ochronę środowiska, ale i całą infrastrukturę. Najlepiej widać to z perspektywy kogoś, kto jest dzisiaj tu gościem. Przyjeżdża odwiedzać Brzeg. Gdziekolwiek jestem w kraju, zawsze odwołuję się do inwestycji jakie zrealizowano w Brzegu, szczególnie jako przykład podaję projekt oczyszczania ścieków. Dotychczas, jako osoba urodzona w Brzegu, a od kilkunastu lat pracująca i mieszkająca w innym miejscu kraju, mówiłem: – „Zobaczcie, jak to robią w Brzegu. Tam się urodziłem”. Teraz śmiało mogę powiedzieć: – „Zobaczcie, jak to robią u nas, w naszym Brzegu! Za to wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Czuję się zaszczycony tytułem Honorowego Obywatela Brzegu!
– Dziękując za wszelką pomoc jaką okazał Pan naszemu miastu, pragnę podkreślić, że ten tytuł to najwyższe laury, jakie miasto przyznaje zasłużonym. Warto bowiem pamiętać, że dotychczas mieliśmy pięciu honorowych obywateli. Pan, Panie Ministrze, jest szóstym Honorowym Obywatelem Brzegu – dodał Wojciech Huczyński.
Podczas sesji uhonorowano również dwie inne osoby, zasłużone podczas realizacji projektu „Oczyszczalnie ścieków w Brzegu”. Medale zasłużonych dla miasta Brzegu „Bene Meriente” otrzymali Grażyna Hadjiraftis, Radca w Ministerstwie Ochrony Środowiska oraz Stanisław Figas, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zebrani na sesji zgodnie podkreślali, że również i oni pomogli nie tylko w przygotowaniu, a potem sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich inwestycji, ale również doradzali podczas całego procesu inwestycyjnego. W efekcie udało się wykorzystać zaoszczędzone w wyniku rozstrzygnięć przetargowych 2 miliony euro na rozszerzenie zakresu Projektu o modernizację stacji uzdatniania wody w Gierszowicach, która nie była przewidziana w pierwotnym wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
Podczas sesji zarówno Stanisław Gawłowski, jak i radni miejscy wraz z zaproszonymi gośćmi, mieli okazję odwiedzić rozbudowaną brzeską oczyszczalnię ścieków a następnie zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Gierszowicach. Uroczystości przyglądały się mama i siostry Ministra Gawłowskiego.
Doktor nauk ekonomicznych, Stanisław Gawłowski urodził się w Brzegu w 1968 roku. Obecnie jest Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Funkcję Wiceministra Środowiska pełni od 2007 roku. Wcześniej był wójtem Gminy Mielno, Burmistrzem Miasta Darłowa oraz Prezydentem Miasta Koszalina.
Warto dodać, że chociaż fizyczna realizacja projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” miała miejsce w latach 2002-2009, to cały proces inwestycyjno-administracyjny przygotowania i zakończenia tego przedsięwzięcia obejmuje blisko 12 lat. Dopiero w tym roku bowiem Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję dotycząca końcowego rozliczenia projektu, a więc finalizacji przedsięwzięcia. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ISPA/Fundusz Spójności. Wartość zadania wynosiła prawie 29 mln. euro. W jego ramach wykonano 260 km kanalizacji sanitarnej w gminach: Lubsza, Oława, Olszanka, Skarbimierz, Lewin Brzeski i Brzeg, rozbudowano oczyszczalnię ścieków o urządzenia gospodarki osadowej i biogazem oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w Gierszowicach. Po ukończeniu zadania sporządzono sprawozdanie z jego realizacji tzw. Raport Końcowy, który po weryfikacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez ministerstwa szczebla krajowego został w czerwcu 2010 roku przekazany do Komisji Europejskiej. Od tamtego czasu trwało oczekiwanie na odpowiedź tzw. Closure Letter. Dokument ten określa, czy Komisja zatwierdza, że współfinansowany ze środków unijnych projekt został zrealizowany prawidłowo i czy sugerowany w umowie z Rządem Polskim tzw. Memorandum Finansowym udział zostanie pokryty ze środków Funduszu Spójności. W razie uchybień Komisja może nałożyć karę tzw. korektę finansową, która polega na tym, że część środków finansowych, które miały być pokryte przez UE, musi pokryć Beneficjent. Closure Letter dla brzeskiego Projektu został dostarczony w 2012 roku. Nie naliczono w nim żadnej korekty poza tą, która de facto dotyczyła wszystkich polskich projektów FS i wynikała z niedostosowania polskiego prawa do prawa unijnego (korekta ok. 1%).

 

 
 
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: