Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2012 Tytuł artykułu

Plebiscyt "Złote Kotwice 2012". Zgłoś swojego kandydata do nagrody!

Treść artykułu

 

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku (29 października) można zgłaszać kandydatów do prestiżowej brzeskiej nagrody.  Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg.

 

 

 
    „Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:
1.          Człowiek
2.          Działalność charytatywna, społeczna
3.          Gospodarka, samorząd, promocja
 
Kandydatury osób promowanych do otrzymania statuetki można składać pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15) oraz w siedzibie Rady Miejskiej (Ratusz – poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15). Kandydatury może zgłaszać każdy chętny.
                      Termin składania kandydatur : 29.10.2012r.
 
Propozycje kandydatury do statuetki „Złote Kotwice” powinny zawierać:
1.          Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2.          Imię, nazwisko i adres kandydata lub nazwę zgłoszonej instytucji, organizacji, firmy;
3.          Wskazanie kategorii przyznania statuetki;
4.          Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury dla danej kategorii.
Wyłanianie nominowanych określa regulamin przyjęty przez Kapitułę (w jej skład wejdą osoby powołane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej).
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły obędzie się na sesji Rady Miejskiej Brzegu dnia 19.grudnia 2012 r.
Nominacje z werdyktami Kapituły podane zostaną do publicznej wiadomości. Kapituła ma prawo nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. Decyzje Kapituły są ostateczne, bez możliwości odwołania.
Statuetka „Złote Kotwice” przedstawia kotwicę umiejscowioną na marmurowym postumencie z napisem słów Księcia Jerzego II Piasta „jedni budują dla nas, my dla potomności”.
Laureat konkursu otrzymuje prawo do wykorzystywania wzoru statuetki na swoich wyrobach i materiałach promocyjnych.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW BRZEGU DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR!
 

 

Nie zapomnij udostępnić: