Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 października, 2012 Tytuł artykułu

Inauguracja III roku działalności Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS

Treść artykułu
20 X odbył się wykład inauguracyjny otwierający III rok Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS w Brzegu . Podczas części oficjalnej wręczyliśmy indeksy stypendystom oraz nowym studentom Uniwersytetu. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz wsparciu firm oraz instytucji mogliśmy przekazać roczne stypendia dla dzieci z zainteresowaniami naukowymi, które będą mogły rozwijać swoje pasje razem z nami. PATRONI I  PRZYJACIELE UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UNIKIDS, to:
  • Burmistrz Miasta Brzeg – P. Wojciech Huczyński;
  • Starosta Powiatu Brzeskiego, P. Maciej Stefański;  Kuratorium Oświaty w Opolu;
  • Wojewoda Opolski – P. Ryszard Wilczyński;
  • Marszałek Województwa Opolskiego, P. Józef Sebesta.
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Za wsparcie oraz zaangażowanie w projekt bardzo dziękujemy firmie Kraft Foods Polska Confectionery oraz WSHE w Brzegu za przekazanie stypendiów dla małych studentów.
 
Pan Wojciech Huczyński życzył    dzieciom, aby poprzez uczestniczenie w wykładach i warsztatach mogli znajdywać odpowiedzi na swoje pytania, i aby dzięki swoim pasjom odnaleźli swoje miejsce na ziemi.Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz wszystkim instytucjom za wsparcie i pomoc w organizacji projektu.
Studenci Uniwersytetu Dziecięcego złożyli uroczyste ślubowanie, w którym, między innymi, przyrzekali dbać o swoje zainteresowania i pasje oraz o swoje marzenia. Będziemy ich w tym mocno wspierać!
Następnie pierwszy w tym roku  wykład poprowadził podróżnik, polarnik i biolog – doktor nauk przyrodniczych Mikołaj Golachowski, który dwukrotnie zimował na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (raz jako kierownik 32 Polskiej Wyprawy Antarktycznej), a jako przewodnik turystyczny regularnie odwiedza Antarktykę Zachodnią i subantarktyczne wyspy, a ostatnio zaczął poznawać również Arktykę. Dwa razy dotarł nawet na Biegun Północny.
 
Wraz z dr Golachowskim szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny. Jak się okazało w trakcie prezentacji jest to jeden z najczęściej powielanych w kulturze masowej, błędnych stereotypów – czyli zestawienie pingwinów z niedźwiedziami polarnymi, choć w rzeczywistości zwierzęta te żyją na przeciwległych końcach świata. Poznaliśmy zarówno same niedźwiedzie, jak i różnorodne zwierzęta zamieszkujące Antarktykę, ucząc się o różnicach między polarnymi rejonami Ziemi.
Oprócz przepięknych zdjęć, wykład okraszony był licznymi dźwiękami wydawanymi przez zwierzęta.
 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: