Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 października, 2012 Tytuł artykułu

Wyprawka szkolna. Ważne informacje

Treść artykułu

 

 
Informacja dla rodziców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych, zakwalifikowanych przez dyrektorów w/w szkół do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.
  – „Wyprawka szkolna”
 
W związku z informacją z Kuratorium Oświaty w Opolu o planowanym
na najbliższe dni przekazaniu brakujących środków na wypłatę środków w ramach programu „Wyprawka szkolna” Biuro Oświaty Urzędu Miasta Brzeg informuje,
iż Rodzice uczniów, których dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej lub Zespołu Szkół Specjalnych wskazał jako uprawionych do otrzymania w/w środków proszeni są
o dostarczenie do Urzędu Miasta Brzeg dowodów zakupu podręczników.
W/w dokumenty należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Miasta Brzeg
do dn. 11 października 2012r. do godz. 15.00. Zgodnie z §7 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację
o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”. W/w dowody zakupu należy dołączyć do wniosku o wypłatę środków (którego wzór został zamieszczony poniżej), w zaklejonej kopercie
z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz napisem „Dowody zakupu – wyprawka szkolna”. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu prawidłowości
oraz wysokości wystawionych faktur oraz otrzymaniu środków
z Kuratorium Oświaty w Opolu, w sposób wskazany przez wnioskodawcę (przelew na wskazane konto bankowe lub wypłata w Kasie Urzędu Miasta w Brzegu).
Osoba chcąca wypłacić środki w kasie Urzędu Miasta Brzeg zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości.
 
Załącznik nr 1: wzór wniosku o wypłatę środków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – pomoc dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji oraz dla uczniów spełniających tzw. „stare kryterium dochodowe”
Załącznik nr 2: wzór wniosku o wypłatę środków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – pomoc dla uczniów spełniających tzw. „nowe kryterium dochodowe”
 

 

Nie zapomnij udostępnić: