Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2012 Tytuł artykułu

Komunikat w sprawie godzin otwarcia USC dla interesantów

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dn. 3.10.2012 r.
RZP.0530.28/2012
Informacja
 
W związku z coraz większą liczbą klientów załatwiających sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzegu oraz koniecznością terminowego załatwienia spraw naszych mieszkańców, Burmistrz Miasta Brzegu podjął decyzję o wydłużeniu godzin przyjmowania interesantów w USC.
Od dnia dzisiejszego Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu będzie czynny d godz. 8.00 do godz. 12.00
Poprzednio klienci USC byli obsługiwani do godz. 10.30. Zmiany obowiązują od dnia 3.10.2012 r. aż do odwołania. O ile jednak interesanci będą obsługiwani na bieżąco, o tyle reszta pracy administracyjnej związanej z USC będzie prowadzona w pozostałym czasie pracy. Z tego powodu będą narastać zaległości. Za opóźnienia w tej kwestii Gmina Miasto Brzeg nie bierze odpowiedzialności.
Problem funkcjonowania i finansowania USC w Brzegu nadal bowiem pozostaje nierozwiązany. Do dzisiaj nikt z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie skontaktował się z Burmistrzem Miasta Brzegu w celu omówienia, rozwiązania bądź też poszukiwania sposobów załatwienia tego bardzo ważnego zagadnienia.
Jedyną reakcją na apele Burmistrza Miasta Brzegu w tej sprawie do Wojewody Opolskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Finansów i Prezesa Rady Ministrów był telefon z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o przekazywanie wszystkich spraw związanych z problemem finansowania USC jednemu z wiceministrów MAiC.
Wszystkie informacje dotyczące spraw i problemów związanych z działalnością i finansowaniem brzeskiego USC, które już od marca Burmistrz Miasta Brzegu sygnalizował Wojewodzie Opolskiemu znajdują się na specjalnej stronie internetowej stworzonej na potrzeby tego problemu: www.zadaniazlecone.brzeg.pl
 
Tam znajdą Państwo pełną treść korespondencji, w tym również próśb ze strony Gminy Miasta Brzegu w celu rozwiązania problemów braku odpowiedniej ilości środków na działalność USC w ramach zadań zleconych przez Rząd, administracji samorządowej. Inne bieżące komunikaty są również dostępne na www.brzeg.pl
 
Przypominamy również, że wbrew stanowisku przekazywanemu przez Opolski Urząd Wojewódzki, Gmina Miasto Brzeg obsługuje sprawy USC również i sąsiedniego samorządu, czyli Gminy Skarbimierz. Dotychczas OUW nie wykazywał tego faktu w komunikatach dot. problemu USC w Brzegu.
Z poważaniem
Tomasz Dragan
rzecznik UM w Brzegu   

 

Nie zapomnij udostępnić: