Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 września, 2012 Tytuł artykułu

Posprzątajmy po swoich psach

Treść artykułu

Informuję, iż w ramach promowania sprzątania nieczystości po psach Gmina Miasto Brzeg ponownie dokonała zakupu woreczków biodegradowalnych, do zbierania psich nieczystości.
Woreczki można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miasta Brzegu na Biurze Podawczym lub w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska – pok. nr 12, parter, budynek „B”.

Zapraszam do korzystania z wyżej wymienionych woreczków i nie pozostawiania szczególnie uciążliwych nieczystości po swoich pupilkach.
Woreczki z nieczystościami można wrzucać do dolnej części pojemników –zestawów sanitarnych dla zwierząt, które rozstawione są na terenach miejskich (parki, skwery) lub do zwykłych koszy na śmieci.

W ostatnim jednak czasie wiele zestawów sanitarnych zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych, dlatego proszę o nie dewastowanie tych pojemników, gdyż dla poprawy higieny i estetyki miasta zakupiono je z pieniędzy publicznych.
O zaistniałych przypadkach dewastacji naszego wspólnego dobra, proszę powiadamiać Policję (997) lub Straż Miejską (077 4160660)

Ponadto przypominam Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego. Nieprzestrzeganie przepisu regulującego w/w obowiązki grozi sankcjami w postaci mandatu karnego.

 
Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec
 

Nie zapomnij udostępnić: