Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o konsultacjach dot. miejscowego planu zagospodarowania

Treść artykułu

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 1237/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 30. sierpnia   2012 roku
 
Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza
 
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego ulicami: Włościańska, Kusocińskiego, Konopnickiej, łącznikiem pomiędzy ulicami Konopnickiej i Kusocińskiego, Konopnickiej i Jodłową oraz projektowaną ulicą pomiędzy ulicami Włościańską i Kusocińskiego.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 
Opinie należy składać w terminie do dnia 13 września 2012 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.

 

Nie zapomnij udostępnić: