Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 sierpnia, 2012 Tytuł artykułu

Trwa nabór do Mini Akademii Przedszkolaka

Treść artykułu

Od 23 sierpnia 2012r. rusza dodatkowy nabór na wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat, które w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 3 lata i nie ukończyły 5 lat, zamieszkałych na terenie miasta Brzegu w ramach projektu pn. „MINI AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowany równocześnie w placówkach: Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7, Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5, Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Wysoka 1 i Publiczne Przedszkole nr 5 przy ul. Monte Cassino 1.

Od 03 września 2012r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 i w Przedszkolu Publicznym Nr 10 będą kontynuowane  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci 3-5 letnich od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400, natomiast w Przedszkolu Publicznym Nr 6 na przedszkolaki będą czekały popołudniowe zabawy od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 do 1800 oraz  w soboty w godz. 900 do 1400 w oddziale w Przedszkolu Publicznym Nr 5.
Warunkiem zakwalifikowania  dziecka  do zajęć edukacyjnych w przedszkolu realizującym projekt jest zapoznanie się z  REGULAMINEM NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Mini Akademia Przedszkolaka” zamieszczonego na stronie internetowej www.brzeg.pl , następnie wypełnienie i złożenie w Biurze Projektu tj. w Przedszkolu Publicznym nr 1 ul. Jana Pawła II 7
a) Formularza zgłoszenia udziału w projekcie (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu)
b) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu).
Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Rekrutacyjną warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie podpisanie umowy – oświadczenia o uczestnictwie w projekcie (stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz zaakceptowanie REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Mini Akademia Przedszkolaka” zamieszczonego na stronie internetowej www.brzeg.pl .

Zapraszamy brzeskie maluchy do wspólnej zabawy i edukacji
w MINI AKADEMII PRZEDSZKOLAKA
projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                                                                                I.M.

 

Nie zapomnij udostępnić: