- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Akcja odkomarzania w Brzegu

Informuję mieszkańców miasta Brzegu, że w dniach 16 i 17 sierpnia br. przeprowadzone zostanie ponowne odkomarzanie poniżej wskazanych terenów:

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych i dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odkomarzanie zostanie wykonane przez Zakład Zwalczania Szkodników Pestokil z Brzegu. W razie nie sprzyjających warunków pogodowych / opady / odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec