Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 sierpnia, 2012 Tytuł artykułu

Akcja odkomarzania w Brzegu

Treść artykułu

Informuję mieszkańców miasta Brzegu, że w dniach 16 i 17 sierpnia br. przeprowadzone zostanie ponowne odkomarzanie poniżej wskazanych terenów:

 • w parkach miejskich (wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem terenów bezpośrednio przylegających do zbiorników wodnych i fos miejskich),
 • na cmentarzach przy ul. Starobrzeskiej, Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia,
 • na miejskich placach zabaw,
 • teren stadionu miejskiego,
 • teren przy ul. Kilińskiego,
 • na terenie pomiędzy rowem K-7, linią kolejową a terenami inwestycyjnymi przy ul. Słonecznej,
 • na terenach zalanych podczas powodzi w 2010 roku, w rejonie ulic Nadodrzańskiej, Oławskiej, Cegielnianej, Strzeleckiej, Placu Drzewnego, Grobli, Błonie, Nadbrzeżnej, Wału Śluzowego i Kępy Młyńskiej,
 • zbiorniki wodne, tj. staw i „kwadratówka” w Parku Wolności oraz fosa w Parku Chrobrego (w zakresie zwalczania larw komarów).

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych i dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odkomarzanie zostanie wykonane przez Zakład Zwalczania Szkodników Pestokil z Brzegu. W razie nie sprzyjających warunków pogodowych / opady / odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: