- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Brzeg-Beroun. To już dziesięć lat partnerstwa samorządów!

 

Mija 10 lat od kiedy brzeski konwój z pomocą humanitarną dotarł  do zalanego przez powódź czeskiego miasteczka Beroun. Zapoczątkowana w tak dramatycznych okolicznościach przyjaźń trwa do dzisiaj, a jej wymiarem są kontakty partnerskie pomiędzy mieszkańcami obu miast.

Z okazji wydarzeń, jakie miały miejsce latem 2002 roku, które stały się początkiem prężnie rozwijającej się współpracy pomiędzy Brzegiem a Beroun, w ostatnią sobotę na Placu Moniuszki (teren naprzeciw dawnego ośrodka szkolenia policji) odsłonięto tablicę upamiętniającą dekadę partnerskich kontaktów samorządowych. Mieszkańców Brzegu reprezentował gospodarz miasta, burmistrz Wojciech Huczyński. W imieniu społeczności Beroun tablicę odsłoniła pani starosta miasta Šárka Endrlová, która gościła w Brzegu razem ze swoimi zastępcami   Františkiem Ečerem i Ivanem Kůsem

– To jest najlepszy moment, aby powiedzieć: Dziękujemy! Za wsparcie i ofiarność podczas pamiętnej powodzi z 2002 roku oraz za wszystko, co sprawiło,  że nadal się przyjaźnimy – mówiła Šárka Endrlová. – Mam nadzieję, że dotychczasowe kontakty w dziedzinie kultury, sportu czy szeroko pojętej edukacji i wymianie młodzieży będą rozwijać się w kolejnych latach równie prężnie, co przez ostatnią dekadę. Beroun zawsze jest otwarte dla brzeżan, a i my czujemy się tutaj jak u siebie!

Burmistrz Wojciech Huczyński podkreślał znaczenie kontaktów społecznych pomiędzy mieszkańcami obu gmin.

– Polskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Przyjaźń  między Brzegiem a Beroun rozpoczęliśmy z naprawdę wysokiego „C”, które nie tyle sprawdziło się, co stało się fundamentem naszych wzajemnych relacji dobrosąsiedzkich – mówił Wojciech Huczyński. – Partnerstwo miast Brzeg i Beroun zawarte zostało 21 maja 2002 roku. Jeszcze w tym samym roku słowa i deklaracje spisane na papierowym dokumencie, jakim był akt partnerstwa miast, poddane zostały próbie podczas likwidowania skutków powodzi, jaka nawiedziła Czechy i miasto Beroun. 

Wskazywał również, że obecnie najważniejsze dla partnerstwa będą wspólne działania podejmowane w najbliższej przyszłości.

– Ponad wszelkimi podziałami, razem z innymi partnerami samorządowymi. Przecież nasze kontakty nie ograniczają się tylko do wymiany dwustronnej, ale rozciągają się na inne samorządy, z którymi współpracujemy. Stąd obecność na tej uroczystości gości z miasta Goslar, które również jest partnerem Brzegu –   powiedział burmistrz. – Dotychczasowa współpraca pomiędzy naszymi miastami koncentruje się głównie na wymianie młodzieży, ludzi sportu, kultury i sztuki. Najwięcej uwagi w rozwijaniu wzajemnych relacji pomiędzy miastami Brzeg i Beroun kładzie się obecnie na rozwój kontaktów kulturalnych. W ubiegłych latach kilkakrotnie w Brzegu gościli uczestnicy plenerów malarskich (2006, 2008, 2009, 2010) w ramach organizowanego w Brzegu Festiwalu Kultur. Obecność gości z Beroun podkreślana była także podczas brzeskich festiwali muzycznych, w tym Festiwalu Piosenki Angielskiej (2003, 2004). Reprezentanci Brzegu wyjeżdżają do Beroun na czas trwania Europejskich Dni Kultury i organizowanych w ich ramach targów garncarskich. Brzeskie stoisko od kilku lat oferuje mieszkańcom Beroun i odwiedzającym go turystom wyroby śląskiej ceramiki artystycznej. Podczas trwania Europejskich Dni Kultury swoją obecność zaznaczyły także grupy teatralne i taneczne z Brzeskiego Centrum Kultury. Rokrocznie członkowie władz miasta Brzeg są goszczeni podczas organizowanego przez Beroun – Balu Miejskiego.

Ponieważ wizyta gości z Beroun przypadła w dniu, kiedy o awans walczyły narodowe reprezentacje Czech i Polski, miłym akcentem było wystąpienie właśnie trzeciego partnera naszych samorządowych kontaktów, czyli reprezentanta Goslar – burmistrza Dr. Olivera Junka. Szef gminy wręczył Wojciechowi Huczyńskiemu i   Šárce Endrlovej szalik piłkarski, na którym oprócz flag Polski i Czech była właśnie flaga Niemiec.

– Nie ważne kto wygra, bo przecież – jak widać właśnie na naszym przykładzie – piłka nożna łączy narody i pokolenia! – uśmiechał się burmistrz Dr. Junk.

Goście z Beroun i Goslar jeszcze w sobotę mogli zobaczyć  nowy brzeski stadion i bawić się razem z mieszkańcami miasta w Brzeskiej Strefie Kibica na transmisji meczu Polska-Czechy.

– Myślę, że w Brzegu są wszyscy wygrani bez względu na wynik meczu. Zorganizowaliście super Strefę Kibica i macie duży wspaniały stadion, który jest świetnym miejscem do organizowania nie tylko  turniejów futbolowych – powiedziała po zwycięskim dla czeskiej reprezentacji meczu pani starosta   Endrlová.

Natomiast przez najbliższy miesiąc w Galerii Sztuki Współczesnej można oglądać wystawę prac   z okazji 10-lecia współpracy Brzegu i Beroun.

Dodajmy, że w uroczystościach jubileuszu partnerstwa wziął udział także starosta brzeski Maciej Stefański, który w 2002 roku jako ówczesny burmistrz Brzegu podpisał z Beroun umowę o partnerstwie. Przewodniczącym Rady Miejskiej był wówczas Romuald Nowak. Podczas jubileuszu obecny był również członek zarządu powiatu brzeskiego Janusz Gil, który w 2002 pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.

Natomiast w planach jest, aby na zieleńcu przy Placu Moniuszki powstał Skwer Partnerstwa Miast, gdzie zostaną upamiętnione kolejne jubileusze współpracy z pozostałymi samorządami partnerskimi.