- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli

 

Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Publicznych nr 1,3,5,8,10,11  oraz Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 oraz 3 w Brzegu. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Brzeg (zakładka Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych) oraz na stronie internetowej miasta – www.brzeg.pl w zakładce oświata pod pozycją ogłoszenia.