- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie Burmistrza - dotacje na sport

Burmistrz Miasta Brzegu

ogłasza otwarte konkursy dla podmiotów działających na terenie Gminy Miasta Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji w terminie: 1 września – 16 grudnia 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert.