Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 kwietnia, 2012 Tytuł artykułu

Oświadczenie w sprawie festiwalu "3 Kotwice"

Treść artykułu

 

 
Brzeg, dn. 28.04.2012
 
RZP.0530.12/2012
 
Oświadczenie
 
Dementując nieprawdziwe informacje podawane na publicznych internetowych portalach społecznościowych przez osoby współorganizujące „Festiwal 3 Kotwice” w Skarbimierzu, a dotyczące rzekomej negatywnej działalności urzędników oraz Urzędu Miasta w Brzegu, które to treści naruszają dobre imię urzędu publicznego, wyjaśniam:
1)        1.  Pomysłodawcy Festiwalu zwrócili się do władz Brzegu o współorganizowanie imprezy charytatywnej, z której dochód miał być przeznaczony na rzecz schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Miejscem Festiwalu miał być stadion miejski, a sama impreza miała zostać ujęta w cyklu corocznych, organizowanych cyklicznie przez Gminę Miasto Brzeg-Dni Księstwa Brzeskiego.  Gmina Miasto Brzeg poprzez organizatora Dni Księstwa Brzeskiego miała partycypować w kosztach przedsięwzięcia.
2)          2. W czasie spotkań związanych z przygotowaniami do Festiwalu organizatorzy nie byli w stanie zagwarantować ani planu zabezpieczenia obiektu, ani też udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia samej imprezy. W rezultacie władze miasta zostały poinformowane o rezygnacji przez organizatorów ze współpracy z Gminą Miastem Brzeg w ramach organizacji Festiwalu „3 Kotwice”. Organizatorzy poinformowali również o przeniesieniu Festiwalu do sąsiedniej gminy Skarbimierz. Na tym etapie zakończyły się wszelkie kontakty organizatorów w sprawie festiwalu, zarówno z urzędnikami Gminy Miasto Brzeg, jak i władzami miasta. Organizatorzy przesłali również podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wyrazili nadzieję, że mogą liczyć na dalsze wsparcie tej idei.
3)        3. Gmina Miasto Brzeg prowadziła nadal przygotowania do święta miasta, wspominanych już Dni Księstwa Brzeskiego. Występ na tej imprezie Kamila Bednarka oraz brzeskiej ekipy reprezentującej nasze miasto w telewizyjnym widowisku „Bitwa na Głosy” mieście Brzegu jest jak najbardziej logiczny, ponieważ jest ściśle związany m.in. z cyklem produkcji telewizyjnej programu. Burmistrz Miasta Brzegu, Kamil Bednarek oraz Fundacja Rozwój wyrazili dobrą wolę, aby podczas Dni Księstwa Brzeskiego prowadzona była zbiórka funduszy na rzecz pępickiego schroniska.  Jego działalność bowiem od lat wspiera wielu mieszkańców Brzegu. Z naszej strony nie widzimy żadnych przeszkód, by po raz kolejny mieszkańcy miasta mieli możliwość wspomóc szczytny cel działalności schroniska.
4)          4. Zarówno władze miasta, jak i też urzędnicy Gminy Miasta Brzegu nigdy nie podejmowali i nie podejmują żadnych działań mających na celu zdyskredytowanie imprezy charytatywnej, jaką jest „Festiwal 3 Kotwice”. Dziwi zatem ton wypowiedzi na portalach społecznościowych, które są formą publicznych komunikatorów i służą, między innymi, do przekazywania informacji w sposób ogólnodostępny. W takiej formie wpisy użytkowników mają charakter jak najbardziej powszechny, a ich autorzy powinni mieć świadomość, że treści ich autorstwa docierają do szerokiego kręgu adresatów. Wszelkie inwektywy pod adresem pracowników urzędu, reprezentujących w swoich obowiązkach służbowych Gminę Miasto Brzeg oraz zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień mają charakter zniewagi i noszą znamiona znieważenia funkcjonariuszy publicznych.
5)        5. Zwracam się z prośbą do użytkowników portali społecznościowych oraz współorganizatorów festiwalu „Trzy Kotwice” o zaprzestanie praktyk mających na celu naruszenie dobrego imienia i wizerunku zarówno urzędników, jak i władz miasta Brzegu.
 
Tomasz Dragan
Rzecznik UM w Brzegu
 

 

Nie zapomnij udostępnić: