Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 kwietnia, 2012 Tytuł artykułu

Przedszkolaki i nauka ekologii. Projekt edukacyjny dla dzieci

Treść artykułu

„Przedszkolna drużyna troskę o świat od  Eko – miasta zaczyna”–projekt realizowany jest od czerwca 2011 do maja 2012 przez dzieci, nauczycieli i rodziców Przedszkola Publicznego nr 1   w Brzegu. Celem jest stworzenie Eko – miasteczka z małą bazą do segregacji śmieci oraz skalnikiem, które będzie wykorzystane do prowadzenia obserwacji ekologiczno przyrodniczych, a także kształtowania nawyków ochrony środowiska naturalnego.

    Planujemy, że Eko- miasteczko  i mała baza do segregacji śmieci przyniesie następujące efekty:

1.            Wykształci właściwe nawyki dotyczących ochrony środowiska naturalnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, spotkań ze specjalistami z dziedziny ekologii w Eko-miasteczku.
2.            Podniesie świadomość ekologiczną społeczności lokalnej poprzez artykuły o treści ekologicznej w gazecie lokalnej i na stronie internetowej naszego przedszkola.
3.            Zwiększy ilość spędzania czasu na świeżym powietrzu, Eko- miasteczko stworzy przedszkolakom możliwości do rozwijania nowych zainteresowań badawczych, ekologicznych i przyrodniczych oraz przyczyni się do aktywnego spędzania czasu.
4.            Pozwoli dokonać obserwacji (z wykorzystaniem zakupionych lup, mikroskopów i atlasów i innych pomocy edukacyjnych) oraz wzmocni poszanowanie dla otaczającej przyrody.
5.            Wpłynie na wyrobienie właściwych postaw dotyczących rozumienia konieczności ochrony środowiska naturalnego „dziś i w przyszłości” oraz poprawi estetykę otoczenia przedszkola.
6.            Wzbogaci teren ogrodu przedszkola o nowe elementy: 4 domki, 4 stoliki do obserwacji, 5 ławek, tablice, około 20 sadzonek drzew i krzewów, kwiatów, ziół, 25-30 lup, 4 mikroskopy, 5 atlasów przyrodniczych, 4 pojemniki do segregacji śmieci, płotki długości około 40 metrów.
7.            Upiększy zielony krajobraz pobliskiego osiedla o nowo posadzone drzewa, krzewy, kwiaty, zioła.
8.            Wzmocni wzajemne relacje dzieci, rodziców, pracowników  przedszkola i członków społeczności lokalnej oraz pogłębi przez wspólną pracę szacunek do otaczającej przyrody i zachęci do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 
Od początku realizacji projektu odbyły się liczne konkursy, przegląd piosenki i zajęcia z edukacji ekologicznej. Brali w nich udział wychowankowie „jedynki”, ich rodzice, dziadkowie oraz przedszkolaki z innych brzeskich przedszkoli. 30 marca 2012 w Przedszkolu Publicznym Nr 1 przy ul. Jana Pawła II 7 w Brzegu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród z rozstrzygnięcia konkursu plastyczno- konstrukcyjnego pn.: „Logo- Eko- miasteczka”. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy dzieci i ich rodziców z brzeskich przedszkoli. Wpłynęło 40 prac, w tym indywidualne i grupowe. Dzięki temu w ciekawy sposób wspólna działalność plastyczno-konstrukcyjna przedszkolaków i dorosłych podniosła świadomość ekologiczną w zakresie rozumienia konieczności sortowania odpadów wytworzonych przez człowieka.
 
Na początku spotkania dzieci i zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci z PP-1,z grupy IV „KUBUSIE”- pt. „SPRZĄTAMY LAS” –przygotowany pod kierunkiem nauczycieli prowadzących – Małgorzaty Kulińskiej i Bożeny Nazarkiewicz- Mazur. Następnie komisja konkursowa w skład ,której weszli nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1, oraz Pani Beata Wszoła, przedstawiciel Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska UM Brzeg wyłoniła laureatów  i przyznała wyróżnienia:
 
I miejsce  KLAUDIA SZPINETA                  – Przedszkole Publiczne Nr 3
II miejsce LAURA WITKOWSKA                 – Przedszkole Publiczne Nr 4
III miejsce WIKTORIA PANKIEWICZ   – Przedszkola Publiczne Nr 4
    Wyróżnienia otrzymały dzieci :
WIKTORIA NYCZAJ              – Przedszkole Publiczne Nr 11
GRUPA III” TYGRYSKI” –  Przedszkole Publiczne Nr 1
PAULINA NICPOŃ                  – Przedszkole Publiczne Nr 4                                                                                                                                                                   
 
Wszyscy uczestnicy konkursu, a były to  dzieci z brzeskich przedszkoli Nr1, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 8, Nr 11 otrzymali pamiątkowe dyplomy , nagrody książkowe i drobne upominki.
 
        Na zakończenie spotkania dzieci miały również  okazję do popisania się swoja wiedzą z zakresu ochrony środowiska rozwiązując przygotowane przez organizatorów zagadki ekologiczne.
                                                                                                   
Marzena Augustyn
Małgorzata Kulińska
 
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: