- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja o zmianie składu zarządu w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W dniu 29 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej . Przyczyną zmian była rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu p. Marka Waszczykowskiego oraz konieczność przygotowania Zakładu do wdrożenie programu modernizacji w oparciu wysokosprawne układy kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym i paliwem biomasowym. Na Prezesa Zarządu czasowo powołano ze składu Rady Nadzorczej znanego specjalistę z dziedziny elektroenergetyki dr inż. Wojciecha Myśleckiego. Równocześnie ze składu Zarządu odwołano p.mgr Bolesława Karbowicza i powołano pp. mgr inż. Witolda Nowickiego i mgr inż. Marka Waszczykowskiego.