Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 grudnia, 2011 Tytuł artykułu

Informacja dot. wykazu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste

Treść artykułu

Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że dnia 12.12.br. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeg (budynek B II piętro obok pok. 215) oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. Chrobrego nr 32 (I piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym tj. ułamkowych części działek nr 248/3 i nr 247/2 arkusz mapy 5 Obręb Centrum, położonych w Brzegu przy ul. Blacharskiej zabudowanych m.in. garażem nr 1 wybudowanym z środków własnych dzierżawcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ustawowy okres obwieszczenia – 3 tygodnie. Termin wywieszenia od dnia – 12.12.2011 r. do dnia 02.01.2012 r.

Nie zapomnij udostępnić: