- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zarządzenie burmistrza-konkurs z zakresu realizacji i organizacji imprez kultury

Zarządzenie Nr 630/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 13 października 2011 r.

  w sprawie:  wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów.