- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Akcja szczepienia lisów

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu, Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że w dniach 1-10 września 2011 roku na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepionka wykładana będzie przy użyciu samolotów. Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3, tel. 774163744.

Z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec