- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta Brzegu, w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn: „Promocja projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

  Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: