Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 maja, 2011 Tytuł artykułu

Konkurs z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Treść artykułu

Informacja o ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Brzegu

otwartego konkursu dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy miasto Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień.

zadanie 1:
propagowanie zdrowego stylu życia oraz zagospodarowywanie czasu wolnego zwłaszcza dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych
zadanie 2:
zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dysfunkcyjnych

Ogłoszenie o konkursach zamieszczone zostało w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej – bip.brzeg.pl
2) w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Zastępca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia tel. (077) 404 71 35

Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia.

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński
 

Nie zapomnij udostępnić: