Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 stycznia, 2011 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej Brzegu – 26 stycznia 2011 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.01.2011 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Pana Mariusza Grochowskiego
a) przedstawienie przez przedstawiciela wnioskodawców wniosku o odwołanie oraz jego uzasadnienia;
b) dyskusja,
c) wybór komisji Skrutacyjnej,
d) głosowanie ( druk nr 1).
5 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu
a) zgłaszanie kandydatów;
b) autoprezentacja i pytania do kandydatów;
c) wybór Komisji Skrutacyjnej;
d) głosowanie ( druk nr 2 ).
6.Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamkniecie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: