Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 marca, 2011 Tytuł artykułu

Przebudowa ul. Kilińskiego w Brzegu

Treść artykułu

Ogłoszenie
Dotyczy : realizacji zadania : „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brzegu”
Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brzegu” w dniu 25 marca 2011 r. przekazano Wykonawcy robót – Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka jawna 49-305 Brzeg ul. Korfantego 33 – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 4 kwietnia 2011 r.
Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 14 października 2011 r. Zakres prac będzie obejmował :

  • przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz z włączeniem do ul. Sportowej i Parku Wolności,
  • przebudowę chodników i pobocza ziemnego,
  • budowę ścieżki rowerowej,
  • budowę bocznej drogi dojazdowej do garaży i Ośrodka Rekreacji i Odnowy Biologicznej „SALUS”,
  • budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego,przebudowę oświetlenia ulicznego i będzie realizowany w obrębie działek : ulica Kilińskiego nr 827, 826, 828/2, 828/3, 840, ulica Sportowa działka nr 5 , Park Wolności działka nr 1.

Roboty będą wykonywane zgodnie z zatwierdzonym w dniu 16.11.2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Brzegu Projektem czasowej organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy ul. Kilińskiego w Brzegu.
W związku z powyższym uprasza się korzystających z garaży samochodowych na działce gruntowej nr 829/4 o czasowe wyprowadzenie samochodów z garaży i garażowanie w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to w szczególności terminu gdy będzie budowany odcinek drogi dojazdowej od ulicy Kilińskiego do granicy działki wjazdowej do garaży. Jednak w większości czasu trwania budowy dojazd będzie przez wykonawcę robót sukcesywnie udostępniany.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy ciągów pieszych i komunikacyjnych na przedmiotowym terenie.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 (budynek „A”, I piętro – pokój 102) telefon kontaktowy : 77 4045815.

Wiceburmistrz Brzegu
Barbara Iwanowiec

Nie zapomnij udostępnić: