Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2011 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 14 stycznia 2011 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.01.2011 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Burmistrza (druk nr 1):
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
b) odczytanie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
c) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
d) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do projektu budżetu;
e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
6) Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. (druk nr 2)
7) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
8) Wolne wnioski i informacje.
9) Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: