- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Komunikat - stan pogotowia przeciwpowodziowego

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie miasto Brzeg wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego w dniu 25 grudnia 2010 r o godz. 2100.

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech HUCZYŃSKI