Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 grudnia, 2010 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 23.12.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.12.2010 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu ( druk nr 1 )
4) Złożenie ślubowania przez radnego.
5) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 2.12.2010 r i 14.12.2010 rok.
6) Sprowadzanie burmistrza z bieżącej działalności.
7) Interpelacje i wnioski radnych.
8) Przedstawienie projektu budżetu na 2011 rok.
9) Przyjęcia uchwał w sprawie:
a) powołania i określenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej
Brzegu, ( druk nr 2 )
b) powołania i określenia składu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady
Miejskiej Brzegu, ( druk nr 3 )
b) powołania i określenia składu Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej Brzegu, ( druk nr 4 )
c) powołania i określenia składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej Brzegu, ( druk nr 5 )
e) powołania i określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Brzegu, ( druk nr 6 )
f) ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta ( druk nr 7 )
g) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasta Brzegu w Zgromadzeniu Ekologicznego
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” ( druk nr 8 ),
h) zmiany Uchwały Nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości ( druk nr 9 ),
i) zmiany Uchwały Nr LI/540/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2009 r. w
sprawie wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości ( druk nr 10 ),
j) zmian w budżecie miasta na 2010 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2010 rok ( druk nr 11 ),
10) Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: