Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 grudnia, 2010 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej Brzegu – 14.12.2010 r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.12.2010 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu.
4) Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5) Złożenie ślubowania przez burmistrza.
6) Wystąpienie burmistrza.
7) Interpelacje i wnioski radnych.
8) Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9) Wolne wnioski i informacje.
10) Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: