Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 listopada, 2010 Tytuł artykułu

Wręczono Złote Kotwice

Treść artykułu

Tadeusz Bednarczuk (w kategorii "Człowiek") oraz Maciej Stefański (w kategorii "Gospodarka, samorząd, promocja") otrzymali Złote Kotwice. Prestizowe nagrody Gminy Miasto Brzeg zostały wręczone laureatom 11 listopada br. podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości, które odbywały się w Zamku Piastów Śląskich. Statuetki wręczali burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Mariusz Grochowski. „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz  Brzegu.
Kategoria „Człowiek”
Tadeusz Bednarczuk
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”
Biografii Pana Tadeusza Bednarczuka starczyłoby na niejeden żywot. Polonista, dziennikarz, pisarz. Dla wielu wzór cnót w podejściu do młodzieży, nestor opolskiego dziennikarstwa, współtwórca największego dziennika regionalnego. Zawsze aktywnie uczestniczący w bieżącym życiu społeczności lokalnej. Urodzony w Grabowcu koło Tarnopola, od kilkudziesięciu lat „spłaca dług wdzięczności” ziemi ojców propagując tradycję, kulturę, a nade wszytko przypominając współczesną, nie tak odległą przecież historię dawnych Kresów II Rzeczpospolitej. Jako uczestnik wielkich wydarzeń współczesnej historii Europy, w swej twórczości pisarskiej odwołuje się do wydarzeń autobiograficznych, ukazując życie człowieka w biegu wielkiego koła historii z okupacją sowiecką, niemiecką, terrorem banderowców czy eksodusem Polaków z ziemi Ojców i „zdobywaniu” Ziem Zachodnich w tle.
Tadeusz Bednarczuk zawsze był wzorem dla swoich wychowanków. Tych z Grodkowa, Polanowic, Olesna czy ze Żłobizny. Zawsze dostrzegał walory ziemi, na której dane mu było zamieszkać i ludzi, którzy ją we władanie posiedli. Tak było w Oleśnie, gdzie miał styczność z rdzennymi mieszkańcami ziemi oleskiej, z ich historią i kulturą. Tak było w Brzegu, gdzie tym razem miał styczność z ludźmi „ze wschodu”. To kontakty z nimi i własne doświadczenia zaowocowały publikacjami „Był taki czas” (2000), „Szumi pamięci wiatr” (2003), „Tarnopolskie rachunki krzywd”(2010). Jako wieloletni dziennikarz, swoim doświadczeniem potrafił i czyni to nadal, dzielić się z kolejnymi pokoleniami zafascynowanymi sztuką dziennikarską.
Tadeusz Bednarczuk to człowiek żyjący dla drugiego człowieka. Zaangażowany był w rozwój Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Działał w Instytucie Śląskim, Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP oraz Klubie Publicystów Oświatowych. Wyrazem uznania dla Tadeusza Bednarczuka były wyróżnienia i nagrody m.in. Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zasłużonego Działacza Kultury czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Współtwórca i współzałożyciel „Gazety Brzeskiej”. Redaktor „Magazynu Brzeskiego” i „Panoramy Powiatu Brzeskiego”. Jak sam kiedyś powiedział „- Moje losy obrazują dolę całego mojego pokolenia, pokolenia, któremu dzieciństwo zabrała wojna, a młode charaktery chciała kształtować obca ideologia. Niejednokrotnie nie można jej było się przeciwstawić i trzeba było ulec”.
Człowiek. Tadeusz Bednarczuk. Któremu dziś wręczamy wyróżnienie nadawane w imieniu Brzeżan. Pasjonat dokumentowania – biografista, który za swój osobisty sukces uważa dziś pisarstwo.

Kategoria „Gospodarka, samorząd, promocja”
Maciej Stefański
Patriota, społecznik, rozkochany w Małej Ojczyźnie. Tymi słowami można by określić Macieja Stefańskiego. Swoje doświadczenie samorządowe szlifował jako przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu, Burmistrz Miasta Brzeg w latach 1998 – 2002. Dziś piastuje zaszczytną funkcję Starosty Powiatu Brzeskiego. Przez cały okres funkcjonowania w samorządzie terytorialnym zawsze stawiał na człowieka. Dostrzegał jego potrzeby w szerokim aspekcie życia społecznego, edukacji, a zwłaszcza wychowania patriotycznego. Swoje doświadczenia z czasów harcerstwa zdobyte w kultywującej tradycje patriotyczne drużynie „Czarna trzynastka”, przekładał w życiu dorosłym. Jako wieloletni pedagog i wychowawca młodzieży wpajał jej ducha patriotycznego. Natomiast jako samorządowiec skutecznie zabiegał o patriotyczne wzorce dla wyedukowania młodego pokolenia. Jego staraniami Gimnazjum nr 3 w Brzegu otrzymało imię Orląt Lwowskich, zaś Gimnazjum nr 2 za patrona objęło Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inwestowanie w edukację – to nie tylko stawianie na młodzież, lecz także danie jej możliwości jak najlepszych warunków do nauki. Nie dziwiły więc decyzje o remonty obiektów oświatowych, prowadzone w ostatnich latach przez powiat brzeski. Zwłaszcza remonty zabytkowych gmachów brzeskich szkół średnich. Rozwój młodzieży pojmowany przez stawianie na rozwój kultury fizycznej również zajmuje jedno z ważniejszych miejsc w działalności Macieja Stefańskiego. Dowodem niechaj będzie pomoc, jakiej udzielał i udziela brzeskiemu Klubowi Żeglarskiemu Fala. Szczególny nacisk Maciej Stefański przykłada również do tradycji rodzinnych wielu pokoleń brzeżan i mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Szczególne miejsce w działaniach jako starosty zajmują więc sprawy związane z patronatem nad Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz organizacjami kombatanckimi. To także wspieranie działań Brzeskiej Biblioteki Katolickiej.
Zajmując wysokie stanowiska samorządowe, nie pozostawał wrażliwy na ludzką biedę i troski. Dzięki zabiegom Macieja Stefańskiego w pomieszczeniach dawnych warsztatów Zespołu Szkół przy Palcu Młynów możliwe stało się uruchomienie placówki Caritas. Wspomniana wcześniej wrażliwość szczególnie uwydatniła się podczas tegorocznej majowej powodzi. Wspierając działania walczących z żywiołem władz samorządu miejskiego, był inicjatorem koncertów charytatywnych organizowanych na rzecz powodzian.
Jako wieloletni samorządowiec jest m.in. laureatem nagrody im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Macieja Stefańskiego uhonorowano tym wyróżnieniem za działania w zakresie rewitalizacji oraz wychowania patriotycznego. Jako starosta promuje Powiat Brzeski i jego stolicę, nie tylko w kraju, lecz także na arenie międzynarodowej. Służą temu zwłaszcza coraz mocniej rozbudowywane kontakty z zagranicznymi partnerami Powiatu Brzeskiego. Sztandarowym zaś atutem promocyjnym stały się kontynuowane od poprzedniej kadencji Targi Chłopskie, organizowane w podbrzeskich Krzyżowicach. Stawianie na kulturę agrarną staje się kolejnym mocnym punktem popieranym przez Macieja Stefańskiego. Wyrazem podziękowań za okazywane wsparcie było m.in. wysunięcie kandydatury Macieja Stefańskiego do wyróżnienia Złote Kotwice przez Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu. Urzędujący Starosta Powiatu Brzeskiego szczególną uwagę skierował ku sprawom służby zdrowia. Sztandarowymi wręcz inwestycjami powiatowymi stały się modernizowane obiekty Brzeskiego Centrum Medycznego. To tylko część z szerokiej gamy aktywności Macieja Stefańskiego. Zaszczytem jest zatem możliwość wręczenia mu wyróżnienia Złote Kotwice w kategorii „Gospodarka, samorząd, promocja”.

Nie zapomnij udostępnić: