Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 października, 2010 Tytuł artykułu

List otwarty do Marszałka Województwa Opolskiego

Treść artykułu

Brzeg, dnia 27.10.2010 roku 

Pan Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego

LIST OTWARTY 

Szanowny Panie Marszałku!

W kampanii promującej wydatkowanie środków unijnych „Czas na EURO”, w Panoramie Powiatu Brzeskiego nr 39/319 z dnia 13 października br. ukazał się materiał sponsorowany przez Urząd Marszałkowski. W tekście tym występuje Pan Krzysztof Puszczewicz, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Pan Dyrektor Krzysztof Puszczewicz nie promuje wydatkowania środków unijnych, a negatywnie ocenia zmiany następujące w Brzegu. W części tej wypowiada się na temat największej w Brzegu inwestycji.

Jako człowiek wypowiadający się w imieniu Zarządu Województwa podaje nieprawdę, co wskazuje na jego ewidentny brak wiedzy na temat realizowanych projektów przez miasto Brzeg. Nie ma bowiem takiej inwestycji: „modernizacja, a właściwie wybudowanie na nowo stadionu wraz z hotelem”. Istnieje bowiem projekt „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk wraz z zapleczem”, który nie ma nic wspólnego z hotelem, ani budową od nowa stadionu. Takie informacje stawiają gminę w niekorzystnym świetle oraz wprowadzają w błąd opinię publiczną sugerując, że przedstawiciele gminy podają nieprawdziwe informacje opinii publicznej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu.

W następnym zdaniu Dyrektor Krzysztof Puszczewicz jako osoba najprawdopodobniej nieznająca całkowicie w/w projektu wypowiada się, „…, że Euro2012 przeszło obok nas i teraz trzeba głęboko się zastanowić, w jaki sposób obiekt, który pochłonie ponad 30 mln, ma na siebie zarobić.” czym kłamliwie sugeruje, jakoby jedynym celem inwestycji było EURO2012 i nie było dalszych planów dotyczących wykorzystania tego obiektu.

Rozumiem niechęć Zarządu Województwa Opolskiego, który już w ubiegłym roku próbował dyskredytować ten projekt, mimo dość wysokiego miejsca na liście rankingowej, wybierając inne gorzej, oceniane projekty. Faktem jest też to, że lokalne środowiska Platformy Obywatelskiej również próbowały ten projekt storpedować. Podobne zarzuty, jakie przedstawił w w/w materiale Dyrektor Krzysztof Puszczewicz, występując w imieniu Zarządu Województwa, formułują od wielu miesięcy osoby związane z lokalnymi środowiskami Platformy Obywatelskiej w Brzegu. Obecnie te kłamliwe tezy wygłasza w materiałach finansowanych przez Urząd Marszałkowski, w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego – Dyrektor Generalny Krzysztof Puszczewicz, Przewodniczący Zarządu Powiatowego PO, członek Zarządu Wojewódzkiego PO oraz członek Rady Krajowej PO.

Trudno nie dopatrywać się w tym działań politycznych, mających na celu podawanie nieprawdziwych informacji na temat unijnych projektów realizowanych przez miasto Brzeg, szczególnie w kontekście tego, że Pan Krzysztof Puszczewicz jest kandydatem Pańskiej partii na Burmistrza Miasta Brzegu.

Dlatego oczekuję zarówno od Pana, jak i Zarządu Województwa Opolskiego sprostowania tych nieprawdziwych informacji, oddając tym samym honor i satysfakcję miastu Brzeg oraz jego społeczności lokalnej. Uważam, że na temat brzeskich projektów powinny wypowiadać się wyłącznie osoby kompetentne, które posiadają faktyczną i rzetelną wiedzę na temat tych projektów, a nie osoby powtarzające nieprawdziwe plotki.

Proponuję również, aby na temat tego projektu wypowiedziała się w kilku zdaniach osoba najbardziej kompetentna, czyli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu – pan Krzysztof Kulwicki. Jest osobą niezwiązaną ze środowiskami politycznymi w Brzegu, nie startuje w wyborach, a ponadto jest świetnym fachowcem w swojej dziedzinie.

Myślę, że Zarząd Województwa pod Pańskim kierownictwem powinien oddać satysfakcję zarówno prawdzie, jak i naszej społeczności lokalnej, odcinając się od wypowiedzi Pańskiego Dyrektora oraz umożliwić sprostowanie tych informacji ustami bezpartyjnego i niepolitycznego, ale przede wszystkim kompetentnego fachowca współrealizującego projekt.

Licząc na Pana, oraz Pańską koleżankę i Pańskich kolegów z Zarządu, szacunek dla prawdy i dla innych ludzi, proponuję wzniesienie się ponad dotychczasowe niechęci do projektu oraz niektórych środowisk brzeskich, co będzie uwidocznione w odcięciu się Zarządu Województwa Opolskiego od wypowiedzi Dyrektora UMWO w formie sprostowania tych nieprawdziwych informacji.

Wojciech Huczyński
Burmistrz Miasta Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: