Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 października, 2010 Tytuł artykułu

Głosowanie osób niepełnosprawnych

Treść artykułu

Burmistrz Miasta  Brzegu, informuje, że zgodnie z przepisami  ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 roku (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 176, poz. 1190) Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. W przypadku mieszkańców miasta Brzegu wniosek składa się w Urzędzie Miasta przy ulicy Robotniczej 12 (pokój numer 4b i 5b), najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 listopada 2010 r. Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:


Numer
obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1

2

 

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hala Sportowa, ul. Oławska 2          
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 

3

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 2
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 

4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kamienna 2
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 

11

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lompy 1
„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

Uwaga!


Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w odrębnej informacji  umieszczonej na stronie BIP Urzędu Miasta Brzegu.

       

Nie zapomnij udostępnić: