Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2010 Tytuł artykułu

odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

Treść artykułu

Działając na podstawie art.31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczną na rzece Odrze w gminie Miasto Brzeg odwołuje stan alarmu powodziowego w dniu 05.09.2010 o godz. 800.

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech HUCZYŃSKI

Nie zapomnij udostępnić: