Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 sierpnia, 2010 Tytuł artykułu

Konkursy o tematyce ekologicznej

Treść artykułu

W ramach prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza konkursy o tematyce ekologicznej, skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego miasta. Poniżej przedstawione zostały Regulaminy poszczególnych konkursów.
Regulaminy konkursów

KONKURS plastyczny zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu

„ Ekologiczny pojazd przyszłości”

1.Zadaniem uczestników będzie przedstawienie w formie pracy plastycznej, techniką dowolną wymyślonego ekologicznego pojazdu przyszłości.
2.Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: I – Przedszkola, II – Szkoły
3. Ocenie będą podlegały tylko prace indywidualne.
4.Wykonane prace należy składać do tut. Urzędu na Biurze Podawczym lub w Biurze Urbanistyki i ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do dnia 20 września br.
5. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

KONKURS na zbiórkę baterii, zorganizowany na okoliczność ‘sprzątania miasta Brzegu’ w ramach Akcji Sprzątania Świata

„Zbiórka baterii”

1. Zadaniem uczestników jest zbiórka zużytych i niewykorzystanych baterii w okresie od 1 września 2010 do 31 października 2010r.
2. Baterie należy zbierać w pojemnikach/pudełkach przeznaczonych do zbierania baterii otrzymanych od Reby. W przypadku ich zapełnienia baterie można zbierać w workach umieszczonych w kartonowych pudełkach/kartonach.
3. Zebrane baterie będą odbierane i ważone przez podmiot wskazany przez Organizatora konkursu w ciągu tygodnia po zakończeniu czasu trwania zbiórki, tj. po 31.10.2010r. O dokładnym terminie odbioru baterii uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Oceniana będzie ilość zebranych baterii w przeliczeniu na osobę (ucznia/przedszkolaka) w danej jednostce.
5. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
6. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Burmistrz
Wojciech Huczyński

W razie ewentualnych pytań – kontakt telefoniczny z Biurem Urbanistyki i Ochrony Środowiska UM Brzegu 077 4160519.

Nie zapomnij udostępnić: