Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 czerwca, 2010 Tytuł artykułu

PODZIĘKOWANIA

Treść artykułu

Bez pomocy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego.
Mikołaj Gogol

PODZIĘKOWANIA

W wyniku majowej powodzi poszkodowanych zostało kilkaset rodzin z terenu naszego miasta. Pragnę w imieniu własnym i wszystkich, którzy ucierpieli w zmaganiach z żywiołem, podziękować wszystkim osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom, które wzięły czynny udział w akcji pomocowej i koordynowaniu akcji ratowniczej na terenie Brzegu.
Szczególne podziękowania pragnę przekazać Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu, I Brzeskiej Brygadzie Saperów, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Granicznej oraz Powiatowej Komendzie Policji w Brzegu za aktywną pomoc w trakcie powodzi w Brzegu w maju 2010 r. Jednocześnie serdecznie dziękuję miejskim spółkom i jednostkom, przede wszystkim Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej, Zarządowi Nieruchomości Miejskich, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu, pracownikom tych jednostek oraz pracownikom Urzędu Miasta w Brzegu. Również wszystkim tym, którzy pomagali w czasie majowej powodzi w Brzegu, a których nie wymieniłem w tym podziękowaniu – serdecznie dziękuję.
Słowa nie są w stanie oddać naszej wdzięczności. Będziemy jednak pamiętać o nieprzespanych nocach, pomocnej dłoni wyciągniętej do potrzebujących oraz stałej gotowości do działania ze strony tych wszystkich, którzy czuwali, by klęska jaką przyniosła ze sobą woda, nie przybrała tragiczniejszych w skutkach rezultatów.

Z wyrazami wdzięczności
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: