Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 maja, 2010 Tytuł artykułu

Porozumienie miasta z OZPN

Treść artykułu

We wtorek, 25 maja 2010 r., w brzeskim Ratuszu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Opolu w sprawie utworzenia i prowadzenia klas sportowych o profilu piłka nożna w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu.
Porozumienie stanowi realizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków, organizacji oraz działania klas i szkół mistrzostwa sportowego. Celem realizacji postanowień zawartego porozumienia jest w szczególności doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nośnej oraz udział w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej i Opolski Związek Piłki Nożnej. Już 1 września 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu ma zostać utworzona pierwsza klasa sportowa o profilu piłka nożna – dla chłopców urodzonych w 1997 r. W następnych latach przewiduje się utworzenie kolejnych klas sportowych dla kolejnych roczników.
Ze strony Opolskiego Związku Piłki Nożnej porozumienie podpisali: Marek Procyszyn – prezes OZPN oraz Krzysztof Job – koordynator OZPN. Natomiast ze strony Gminy – Wojciech Huczyński – burmistrz Brzegu przy kontrasygnacie Katarzyny Szczepanik – skarbnika Miasta.

Nie zapomnij udostępnić: