Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 maja, 2010 Tytuł artykułu

INFORMACJA DLA POWODZIAN

Treść artykułu

I. Podczas sprzątania mieszkania lub innych pomieszczeń po zalaniu wodą na skutek powodzi należy:

1. Ubrać rękawice gumowe, obuwie gumowe i fartuch.
2. Z chwilą rozpoczęcia sprzątania należy otworzyć wszystkie okna w pomieszczeniu celem przewietrzenia.
3. Nieczystości, które dostały się do mieszkania np.: muł, osad, szlam itp. należy zbierać łopatami do wiader i wyrzucać do zbiorników na śmieci.
4. Należy kilkakrotnie umyć podłogi, ściany wyłożone kafelkami, progi czy też schody. Do mycia należy używać przekazanego płynu dezynfekującego (roztwór chloraminy). Po umyciu pozostawić przez 15 minut. Następnie zmyć czystą wodą. Brudną wodę wylać należy do kanalizacji.
5. Można użyć również innych dostępnych środków myjących i dezynfekujących, jak np.: Domestos, Ace, Clorox itp.
6. Po umyciu, dezynfekcji i wytarciu lodówek i zamrażarek, a przed ich ponownym napełnieniem żywnością, należy je starannie przewietrzyć.
UWAGA!
• Przy wdychaniu środka dezynfekującego: przy złym samopoczuciu wyjść na świeże powietrze. Wezwać lekarza.
• Przy kontakcie środka dezynfekującego ze skórą: zmyć dużą ilością wody, zmienić zanieczyszczone ubranie.
• Przy kontakcie środka dezynfekującego z oczami: przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut przy szeroko odchylonej powiece. Skontaktować się z lekarzem okulistą.
• Przy spożyciu środka dezynfekującego: podać dużą ilość wody. Wezwać lekarza.

II. Należy również:

1. Usunąć do pojemników na śmieci sprzęt i wyposażenie, które uległo zniszczeniu na skutek zalania.
2. Wyrzucić z lodówek i zamrażarek, do zbiorników na śmieci, wszelką żywność, która uległa zepsuciu na skutek wyłączenia urządzeń (braku prądu).
3. Wszelką odzież, która uległa na skutek zalania zniszczeniu, należy pakować do worków foliowych i wyrzucić do pojemników na śmieci. Odzież zabrudzoną, lecz zdatną do użycia należy starannie wyprać, a następnie wyprasować.
4. Poinformować administratora, zarządcę lub odpowiednie służby o uszkodzeniu sieci elektrycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących w twoim mieszkaniu.
5. Pamiętać o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.

III. Wydawanie środka dezynfekującego (roztworu chloraminy) odbędzie się:
1. W poniedziałek 24.05.2010 r. w godz. 15.00-18.00 w punktach:
– ul. Oławska – ul. Cegielniana
2. We wtorek 25.05.2010 r. w godz. 13.00-17.00 w punktach:
– ul. Oławska – ul. Cegielniana – ul. Grobli
UWAGA!!! PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ POJEMNIKI NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: