Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 maja, 2010 Tytuł artykułu

Dziesięciolecie partnerstwa Brzegu i Goslar

Treść artykułu

W dniach od 6. do 9. maja 2010 r. w niemieckim Goslar u podnóża gór Harzu obchodzono uroczyście trzy wydarzenia: 10-lecie partnerstwa pomiędzy miastami Brzeg i Goslar, 10-lecie współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu oraz Gimnazjum im. Christiana von Dohma w Goslar oraz 60-lecie patronatu miasta Goslar nad dawnymi mieszkańcami miasta i powiatu brzeskiego, skupionych w Krajowym Związku Brzeżan (Bundesvereinigung des Brieger).

Przemówienie Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego

Przemówienie Rolanda Reche – przewodniczącego Krajowego Związku Brzeżan

Na zaproszenie Burmistrza Goslar Henninga Binnewiesa do Goslar udała się delegacja z Brzegu na czele z burmistrzem Wojciechem Huczyńskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Brzegu – Mariuszem Grochowskim. Samorząd reprezentowali także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciszewski i Paweł Korycki, a władze miasta wiceburmistrzowie Artur Kotara i Stanisław Kowalczyk. Wśród zaproszonych przez stronę niemiecką znalazł się także ksiądz dziekan Zdzisław Pyszka, reprezentujący duchowieństwo miasta Brzeg oraz ksiądz Marian Niemiec występujący w imieniu brzeskiej wspólnoty ewangelicko-augsburskiej.
Oprócz przedstawicieli samorządu do Goslar udali się także uczniowie i opiekunowie Państwowego Gimnazjum nr 1 oraz Państwowego Gimnazjum nr 3, a także reprezentacja brzeskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Elsnera.
Na specjalne zaproszenie komendanta straży pożarnej w Goslar w uroczystych obchodach wzięli także udział przedstawiciele komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Brzegu z komendantem Andrzejem Kwiatkowskim na czele. W skład delegacji weszli również dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Kulwicki oraz młodzież z grupy tanecznej Brzeskiego Centrum Kultury pod opieką Adama Bubiłka – dyrektora BCK oraz instruktorki tańca Pauliny Rutowicz. Do delegacji samorządowej dołączyli także zaproszeni przez Krajowy Związek Brzeżan Państwo Gabriela i Paweł Kozerscy, Leokadia i Józef Paprotni, Romuald Nowak oraz Andrzej Peszko.
W jubileuszu partnerstwa Goslar i Brzegu wziął udział także burmistrz partnerskiego miasta Beroun – dr Jiri Besser.
Jednym z ważniejszych punktów jubileuszu było uroczyste zasadzenie drzewa na placu Schuhhof  – symbolicznego daru od burmistrza miasta Brzegu, upamiętniającego dziesięciolecie partnerstwa pomiędzy Brzegiem i Goslar. Zasadzenia drzewa dokonali: burmistrz Goslar – H. Binnewies, Roland Reche – przewodniczący Związku Brzeżan oraz burmistrz Brzegu – W. Huczyński.
W sobotę 08. 05. rozpoczynał się w Goslar 33 Krajowy Zjazd Brzeżan. Członkowie brzeskiej delegacji mieli okazję do wzięcia udziału w uroczystościach zorganizowanych przez Związek Brzeżan. Uroczystości w Brzeskiej Wieży poprowadził pochodzący z Brzegu emerytowany biskup kościoła ewangelickiego – Roland Hofflan z Jeny.
Wieczorem w Pałacu Cesarskim w Goslar miały miejsce centralne uroczystości rocznicowe, w których prócz delegacji brzeskiej, dawnych brzeżan oraz władz Goslar, wziął także udział wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu – Michał Nowak. Podczas uroczystości podpisano porozumienie dotyczące dalszej współpracy pomiędzy Brzegiem i Goslar. Reprezentanci straży pożarnych podpisali osobny dokument o współpracy.

Ukoronowaniem wieczoru, którego ozdobę stanowiły występy uczniów brzeskich szkół muzycznej i gimnazjów, a także grupy tanecznej z BCK, było uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzegu panu Rolandowi Reche. Stało się symbolicznym gestem, jednoczącym obchody 60 lat partnerstwa Goslar i dawnych mieszkańców Brzegu oraz 10-lecie partnerstwa pomiędzy Goslar i Brzegiem. Na zakończenie członkowie delegacji Brzegu i Goslar wzięli udział w spotkaniu dawnych Brzeżan w hotelu Achterman w Goslar, w którym miało miejsce uroczyste otwarcie „Sali brzeskiej”.
Niedzielny poranek rozpoczął się nabożeństwem ekumenicznym, które poprowadzili: pastor Otmar Hesse z Goslar – jeden z sygnatariuszy porozumienia miast sprzed 10 lat, ksiądz Marian Niemiec oraz ksiądz dziekan Zdzisław Pyszka. Modlono się o pomyślność i rozwój obu miast oraz za dawnych i obecnych mieszkańców miast Brzegu i Goslar. Podczas uroczystego obiadu kończącego obchody jubileuszu dziękowano za minione 10 lat współpracy i deklarowano gotowość do dalszej wymiany doświadczeń. Wymownym akcentem było wystąpienie burmistrza Beroun, który dziękował szczególnie za pomoc, jaką to czeskie miasto otrzymało od Goslar i Brzegu podczas powodzi w 2005 r. Takie właśnie działania, jak w podsumowaniu stwierdził burmistrz Beroun, są sprawdzianem deklaracji partnerstwa i budują prawdziwe relacje pomiędzy mieszkańcami miast, które deklarują wzajemną współpracę. Burmistrz miasta Goslar za pośrednictwem burmistrza Brzegu przekazał także wyrazy szacunku i pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Nie zapomnij udostępnić: