Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 listopada, 2009 Tytuł artykułu

Informacja dot. spalania odpadów

Treść artykułu

W sezonie jesienno-zimowym uciążliwością są dymiące kominy, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych. Swąd palonych opon i plastikowych butelek uniemożliwia nam swobodne oddychanie. Spowodowane jest to tym, iż zdarzają się przypadki spalania w piecach domowych odpadów komunalnych, takich jak m.in.: plastiki, materiały zawierające substancje niebezpieczne, opony.
Spalanie odpadów w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach, z czym wiąże się zwiększona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i gleby. Poza tym kominy domów są niskim źródłem emisji i w tej sytuacji uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże wysokości i rozproszenie ich przez wiatr. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości faktu, że spalanie śmieci nie powoduje ich zniknięcia, tylko zmianę postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), następnie opadają do gleby, czyli do naszych ogródków, przechodzą do roślin i znowu do naszych organizmów. Z tą świadomością nasze śmieci powinny być wyrzucane do przeznaczonych na ten cel kontenerów.
W sytuacji podejrzenia faktu spalania odpadów w paleniskach domowych należy zawiadomić Straż Miejską lub Policję, Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Brzegu lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! Można to robić tylko w spalarniach odpadów. Za spalanie odpadów wydzielających trujące gazy w domowych piecach lub ogniskach grozi kara grzywny, a nawet areszt. Podejrzane o takie szkodliwe działania miejsca mogą, zgodnie z prawem, kontrolować inspektorzy ochrony środowiska.
Powyższe regulują przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: