Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 września, 2009 Tytuł artykułu

Ogłoszenie burmistrza – rozbudowa drogi wewnętrznej

Treść artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzegu – rozbudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piwowarską z ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu 

Dotyczy : realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Piwowarskiej w Brzegu – etap I Rozbudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Piwowarską i ul. Bohaterów Monte Cassino”
Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że w dniu 22 września 2009 r. został przekazany dla wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. plac budowy celem przystąpienia do realizacji ww. zadania zgodnie z zawartą umową Nr 1/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – 5 października 2009 r. Umowny termin zakończenia I etapu robót (od ul. Ofiar Katynia do klatki schodowej budynku mieszkalnego Piwowarska 7 ) – 31.12.2009 r., a zakończenie całego zakresu robót (od klatki schodowej budynku mieszkalnego Piwowarska 7 do ul. Bohaterów Monte Cassino) do dnia 30.09.2010 r. Zakres robót obejmuje wykonanie :
– rozbudowę kanalizacji ogólnospławnej – przebudowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej,
– wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z budynków i odwadniającej drogę
wewnętrzną,
– odtworzenia jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową chodników i elementów małej
architektury i zieleni przyulicznej.
W roku 2010 będzie wykonane również nowe oświetlenie drogi wewnętrznej łączącej ul. Piwowarską i ul. Bohaterów Monte Cassino, ale przez innego wykonawcę robót. 

Uprasza się użytkowników samochodów osobowych o nie parkowanie na parkingu przed budynkami mieszkalnymi w czasie wykonywania robót budowlanych.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy drogi wewnętrznej i infrastruktury technicznej na ww. terenie.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 (budynek „B”, parter pokój 2, 3 i 6). 

Burmistrz Miasta Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: