Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 czerwca, 2009 Tytuł artykułu

Ogłoszenie burmistrza-przebudowa ul. Sucharskiego

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Dotyczy: realizacji zadania: „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla Westerplatte w Brzegu (ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, Gen. Grota – Roweckiego, Gaj, Ptasia) – etap II Przebudowa ulicy Sucharskiego”.
Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na II etap zadania „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla Westerplatte w Brzegu – Przebudowa ulicy Sucharskiego”, w dniu 16 czerwca 2009r. przekazano Wykonawcy robót – Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp.J. z siedzibą w Brzegu – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 01 lipca br. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 24 sierpnia 2009r.
Zakres robót będzie obejmował: 
–  przebudowę nawierzchni ulicy, chodników i parkingu 
–  przebudowę istniejącej kanalizacji
i realizowany będzie w obrębie działek nr 25/5, 37/1, 38/1, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4 552/1 przy ul. Sucharskiego w Brzegu.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy ciągów pieszych i komunikacyjnych na przedmiotowym terenie.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12 (budynek B, parter – pok. nr 3 i 6).

Nie zapomnij udostępnić: