Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 kwietnia, 2009 Tytuł artykułu

Ogłoszenie – Przebudowa ulicy Westerplatte

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Dotyczy: realizacji zadania: „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla Westerplatte w Brzegu – Przebudowa ulicy Westerplatte”.

Burmistrz Miasta Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla Westerplatte w Brzegu – Przebudowa ulicy Westerplatte”, w dniu 01 kwietnia 2009r. przekazano Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Wielobranżowo-Usługowemu „BEST-OPEBEL” s.c. z siedzibą w Borkach – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 14 kwietnia br. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 20 października 2009r.
Zakres robót będzie obejmował: 
–  przebudowę nawierzchni ulicy, chodników i parkingów 
–  przebudowę oświetlenia drogowego 
–  przebudowę istniejącej kanalizacji
i realizowany będzie w obrębie działek nr 19/1, 32/23, 1229, 47 przy ul. Westerplatte w Brzegu.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy ciągów pieszych i komunikacyjnych na przedmiotowym terenie.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12 (budynek B, parter – pok. nr 3 i 6).

Burmistrz Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: