Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 kwietnia, 2009 Tytuł artykułu

Przebudowa osiedla Westerplatte dofinansowana

Treść artykułu

W pierwszym kwartale bieżącego roku brzeski Urząd Miasta zrealizował na terenie miasta kilka inwestycji. Jedną z nich była „Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu”. Zrealizowany został pierwszy etap tej inwestycji – przebudowa ul. Marii Curie – Skłodowskiej.
Prace wykonywała wybrana w przetargu brzeska firma Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”.
Zakres wykonywanych robót, zgodnie z umową, obejmował:
– wykonanie odcinka ul. Marii Curie – Skłodowskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
– wykonanie chodników i parkingów z kostki brukowej betonowej,
– wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– wykonanie zieleńców.
Koszt wykonanych robót wyniósł 523.502 zł.
W tym roku planowana jest kontynuacja ww. zadania – modernizacja ul. Sucharskiego. Całkowity koszt inwestycji całego zadania (zarówno ulicy Curie – Skłodowskiej, jak i ulicy Sucharskiego) to 1.139.482,50 zł.
14 marca 2009 r. uchwałą nr 3021/2009 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zatwierdził listę rankingową i podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 33 projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007 – 2013. Na trzecim miejscu sklasyfikowano ww. brzeski projekt, który zostanie dofinansowany kwotą 725.487,32 zł.

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: