Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 marca, 2009 Tytuł artykułu

Dni Ziemi – konkursy dla dzieci

Treść artykułu

W ramach obchodów Dni Ziemi Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza konkursy o tematyce ekologicznej, skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego miasta. Poniżej przedstawione zostały Regulaminy poszczególnych konkursów.
Po rozstrzygnięciu konkursów planuje się zorganizowanie wystawy najlepszych prac.
O terminie i miejscu wystawy zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Regulaminy konkursów

KONKURS I
„Jak dbam o środowisko w swoim codziennym życiu”

1.Zadaniem uczestników będzie ukazanie, co robią w swoim codziennym życiu aby chronić środowisko.
Młodsi uczestnicy (przedszkolaki oraz uczniowie klas I i II) mogą przedstawić temat w formie pracy plastycznej, techniką dowolną.
Starsi uczniowie (w tym uczniowie klas I i II, którzy posiadają umiejętność pisania) przedstawiają temat w formie pracy pisemnej (opowiadania).
2.Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gimnazjów.
3. Ocenie będą podlegały tylko prace indywidualne.
4.Wykonane prace należy składać do tut. Urzędu na Biurze podawczym lub w Biurze Urbanistyki i ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do dnia 3 kwietnia br.
5. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

KONKURS II
„Nasz EKOLUDEK”

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie ludka z odpadów (surowców wtórnych).
2. Oceniana będzie pomysłowość oraz sposób wykonania ekoludka.
3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych gimnazjów.
4. Ocenie będą podlegały prace indywidualne oraz prace zbiorowe.
5. Wykonane prace należy składać do tut. Urzędu na Biurze podawczym lub w Biurze Urbanistyki i ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do dnia 3 kwietnia br.
6. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

KONKURS III
„Przyroda w oczach młodego poety”

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie utworu poetyckiego (wiersza) na temat uroków przyrody, widzianej oczami dziecka (autora).
2. Ocenie będą podlegały tylko prace indywidualne
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Wykonane prace należy składać do tut. Urzędu na Biurze podawczym lub w Biurze Urbanistyki i ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do dnia 3 kwietnia br.
5. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

KONKURS IV
„Stop dzikim wysypiskom”

1. Zadaniem uczestników jest zlokalizowanie na terenie miasta Brzegu ”miejsc szczególnie zanieczyszczonych”, sporządzenie dokumentacji opisowej /opis miejsca, ilości i rodzaju zebranych odpadów/ i fotograficznej (lub graficznej miejsca), opis wpływu „dzikiego wysypiska” na otaczające środowisko – na człowieka, szatę roślinną, wskazanie propozycji działań naprawczych oraz wskazanie działań zapobiegających powstawaniu dzikich wysypisk .
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Ocenie będą podlegały m.in. trafność komentarzy, dokładność opisów, względy estetyczne, trafność doboru metod naprawczych.
4. Wykonane prace należy składać do tut. Urzędu na Biurze podawczym lub w Biurze Urbanistyki i ochrony Środowiska (pok. 12 budynek „B” parter) do dnia 30 października br.
5. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

W razie ewentualnych pytań – kontakt telefoniczny z Biurem Urbanistyki i Ochrony Środowiska UM Brzegu 077 4160519

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: